วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

"ชีวิตประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดในประเทศไทย ล้วนเป็นหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และข้าราชการ ที่ต้องปกป้องดูแล"

 24 ธ.ค. 2562 08:24 น.    เข้าชม 1571

          พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายดูแลพื้นที่สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในช่วงปีใหม่
23 ธ.ค.2562 @ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ความคิดเห็น