วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมเกศา…สานรักสานสัมพันธ์ กับทหารพรานหญิง 30 ชายแดนใต้

 23 มิ.ย. 2565 13:30 น.    เข้าชม 32

          ที่ โรงเรียนบ้านป่าหวัง หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ หมวดทหารพรานหญิง 30 นำยาเวชภัณฑ์ น้ำยาหมักเหา เข้าให้บริการหมักผมกำจัดเหาให้กับนักเรียนหญิงที่มีปัญหาเรื่องเหาบนศีรษะ ตามโครงการ “เกศา…สานรักสานสัมพันธ์” พร้อมให้บริการตัดผมให้กับนักเรียนชาย ซึ่งมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้น ป.6 เข้ารับบริการอย่างทั่วถึง เพราะความผูกพันธ์นั้นต่างจากความรัก เราจึงเลือกสร้างทั้งสองสิ่งพร้อม ๆ กัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สุขภาพอนามัยของเด็กในวัยเรียนเป็นเรื่องสำคัญ เรื่อง “เหา” บนศรีษะ ก็เป็นอีกปัญหาของเด็กนักเรียนหญิงที่ต้องได้รับการดูแล

          สำหรับการเดินทางไปให้บริการในครั้งนี้ สร้างความดีอกดีใจแก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จะมีการต่อยอดกิจกรรมเกศาสานรักสานสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งโรงเรียนสายสามัญ และศาสนาอย่างทั่วถึงต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น