วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565

โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

 9 ส.ค. 2565 14:52 น.    เข้าชม 140

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. พันเอก สุรศักร ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่ไปยัง หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการสร้างที่พักอาศัยภายใต้โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับครอบครัวของ นางสาวมารีแย ปุโรง และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากไร้ในพื้นที่ โดยในการสร้างที่พักอาศัยหลังดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอันเนื่องจากสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้พบปะพูดคุย รวมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต อีกทั้งได้พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณข้างเคียง เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น