วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

โครงการ ความร่วมมือของ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา เพื่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง ตามหลักศาสนาต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 7 ส.ค. 2566 15:33 น.    เข้าชม 554

ความคิดเห็น