วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ทหารพราน 42 ร่วมมอบสิ่งของในกิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์” ในพื้นที่

 14 ก.ย. 2563 14:46 น.    เข้าชม 44

          ที่มัสยิดสุเหร่าคลองบือเระ หมู่ที่ 1 บ้านราวอ ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “งานอาซูรอสัมพันธ์” ร่วมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ พร้อมมอบสิ่งของในการจัดกิจกรรม เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและท้องถิ่น

อาซูรอสัมพันธ์

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น