วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ใส่ใจ ห่วงใย ดูแลน้องคนเล็กเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

 15 ก.ย. 2563 12:45 น.    เข้าชม 57

          พันโท จตุพล ศรีเกตุ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 404/3 หมู่ที่ 7 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านของพลทหารดีเด่น วงศ์งาม ทหารใหม่ ผลัด 1/63 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของน้องมีฐานะยากจน มารดาก็อยู่เพียงลำพังเเละสภาพบ้านก็ไม่ค่อยเเข็งเเรง ไม่มีห้องน้ำ หน่วยจะได้ดำเนินการสอบถามความเป็นอยู่เเละการใช้ชีวิตประจำวัน

          หลังจากการพูดคุย หน่วยได้มอบเครื่องอุปโภค ข้าวสาร จำนวน 1 กระสอบ เเละเงินช่วยเหลือ ให้กับครอบครัวน้องทหารใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับน้องคนเล็กของหน่วยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งร่างกายและจิตใจ

          สำหรับการติดตามดูแลครอบครัวของกำลังพลในพื้นที่เป็นกิจกรรมหนึ่งของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ให้ได้มีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น อันจะทำให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานไร้กังวล และมีกำลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน “กองทัพบกไม่ทอดทิ้งกัน”

กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่152

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น