วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบุตรของกำลังพลที่ทุพพลภาพและมีความต้องการพิเศษ

 28 พ.ย. 2562 14:54 น.    เข้าชม 792

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น. พันเอก สมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย คุณสุภาพร คงแข็ง ภริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมเยียน เด็กชายอับดุลกอเด ภูเขาทอง ซึ่งเป็นบุตรของกำลังพลของหน่วย ที่ทุพพลภาพและมีความต้องการพิเศษ

          สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสำรวจความต้องการ และตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ พร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพล ทั้งนี้ได้มอบทุนสนับสนุนและกระเช้าของที่ระลึกเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

ความคิดเห็น