วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

บรรยายพิเศษสร้างความเข้าใจครู จชต.

 17 ธ.ค. 2562 08:48 น.    เข้าชม 744

          วันนี้ ( 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ) พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง "การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในศตวรรษที่ 21" ในการประชุมสัมมนาสมาคมครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยกรรมการสมาพันธ์ และผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

          การจัดสัมนาของสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15- 16 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรับรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำมาหาแนวทางหารือถึงประเด็นปัญหา และความต้องการร่วมกันในการพัฒนาบริหารจัดการขับเคลื่อนองค์กรครูและการศึกษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพให้แก่ครู และบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สูงขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบไปด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมจำนวนกว่า 150 คน

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีแนวทางและรูปแบบในการปฏิบัติอย่างจริงจังและรัดกุม โดยใช้การปฏิบัติการเชิงรุกทุกรูปแบบ เพื่อรักษาความปลอดภัยดูแลพี่น้องประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด ขอให้มีความอุ่นใจและอย่าได้เกรงใจที่จะขอรับการสนับสนุน หรือแจ้งเบาะแสต่าง ๆ มายังเจ้าหน้าที่ ขอเป็นกำลังใจในการดำเนินงานของสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาก็ได้ให้กำลังใจแก่แม่ทัพภาคที่ 4 ในการทำหน้าที่อย่างเสียสละ รักษาความมั่นคงภายในให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจ และเข้มแข็งเสมอมา อยากฝากความหวังในการทำพื้นที่ให้สงบไว้กับแม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำพาความสงบมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำความปลอดภัยสู่ชีวิตครู

ความคิดเห็น