วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 1 ลังกาสุกะ ถึง ปัตตานี1 Sub Eng

 7 พ.ย. 2566 20:31 น.    เข้าชม 376

จารึกไว้ในแผ่นดิน ปี 2566

Now Playing 1/12
1

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 1 ลังกาสุกะ ถึง ปัตตานี1 Sub Eng

2

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 2 ลังกาสุกะ ถึง ปัตตานี2 Sub Eng

3

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 3 เมืองโบราณยะรัง แหล่งอารยธรรมพันปี Sub Eng

4

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 4 วัดคูหาภิมุข ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมศรีวิชัยในแดนใต้ Sub Eng

5

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 5 มัสยิดกรือเซะ ศาสนสถานเมืองโบราณที่ยังมีชีวิต Sub Eng

6

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 6 เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เรื่องเล่าแห่งความดี Sub Eng

7

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 7 มัสยิด300ปี เสาหลักแห่งศรัทธาSub Eng

8

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 8 มัสยิดบ้านควนลังงา เรื่องเล่าชุมชนสองวิถี Sub Eng

9

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 9 แหล่งเรียนรู้ คัมภีร์อัลกุรอานโบราณ Sub Eng

10

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 10 วัดพิทักษ์แผ่นดินไทยชายแดนใต้ Sub Eng

11

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 11 อาภรณ์สะท้อนตัวตนของคนมลายู Sub Eng

12

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 12 กริชรามันห์ เกียรติแห่งมลายู Sub Eng

ความคิดเห็น