วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 7 มัสยิด300ปี เสาหลักแห่งศรัทธาSub Eng

 7 พ.ย. 2566 20:36 น.    เข้าชม 43

จารึกไว้ในแผ่นดิน ปี 2566

Now Playing 7/9
1

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 1 ลังกาสุกะ ถึง ปัตตานี1 Sub Eng

2

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 2 ลังกาสุกะ ถึง ปัตตานี2 Sub Eng

3

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 3 เมืองโบราณยะรัง แหล่งอารยธรรมพันปี Sub Eng

4

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 4 วัดคูหาภิมุข ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมศรีวิชัยในแดนใต้ Sub Eng

5

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 5 มัสยิดกรือเซะ ศาสนสถานเมืองโบราณที่ยังมีชีวิต Sub Eng

6

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 6 เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เรื่องเล่าแห่งความดี Sub Eng

7

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 7 มัสยิด300ปี เสาหลักแห่งศรัทธาSub Eng

8

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 8 มัสยิดบ้านควนลังงา เรื่องเล่าชุมชนสองวิถี Sub Eng

9

จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 9 แหล่งเรียนรู้ คัมภีร์อัลกุรอานโบราณ Sub Eng

ความคิดเห็น