วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

Ep1 นักสืบสุขภาวะ ห่างไกลยาเสพติด

 12 ก.พ. 2567 16:26 น.    เข้าชม 327

GEN Z อาสา (ปี งป.66)

Now Playing 1/18
1

Ep1 นักสืบสุขภาวะ ห่างไกลยาเสพติด

2

Ep2 หมอ Gen Z สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3

Ep3 งานศิลป์ ที่ชอบ ต่อยอดเป็นอาชีพที่รัก

4

Ep4 Gen Z อาสา บ้านต้นตาล

5

Ep5 คิดเอง ทำเอง เพื่อคนด้อยโอกาส

6

Ep6 Gen Z อาสา ตามรอยพ่อหลวง

7

Ep7 Gen Z อาสาพัฒนาไอที

8

Ep8 Young…วายังกุเละ

9

Gen Z อาสา ตอนที่ 9 Gen Z Local Chef

10

Gen Z อาสา ตอนที่ 10 Gen Z อาสาพาไปเก็บ

11

Gen Z อาสา ตอนที่ 11 ส่งยิ้ม ส่งดอกไม้ยิ้ม

12

Gen Z อาสา ตอนที่ 12 ดู Gen Z เลี้ยงปูที่ ปานาเละ

13

Gen Z อาสา ตอนที่ 13 อาสาสืบสานผ้าทอโบราณ

14

Gen Z อาสา ตอนที่ 14 Gen Z สองวิถี บ้านทรายขาว

15

Gen Z อาสา ตอนที่ 15 ชวนเขียนแผนที่เดินดิน

16

Gen Z อาสา ตอนที่ 16 วัยรุ่นคุณธรรม @ บาราโหม

17

Gen Z อาสา ตอนที่ 17 ยุวเกษตกร ที่บ้านช้างเผือก

18

Gen Z อาสา ตอนที่ 18 ทุนพยาบาลสานต่อฝัน Gen Z

ความคิดเห็น