วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

EP 1 ตอน ร้อยเรื่อง เมืองนรา

 27 ต.ค. 2566 12:20 น.    เข้าชม 462

มิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน ปี 2566

Now Playing 1/20
1

EP 1 ตอน ร้อยเรื่อง เมืองนรา

2

EP 2 ตอน สายสัมพันธ์ ปากน้ำบางนรา

3

EP 3 ตอน นายู จีนอ ซีแย

4

EP 4 ตอน สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมนราธิวาส

5

EP 5 ตอน เมอนารา วงแหวนพหุวัฒนธรรม

6

EP 6 ตอน คัมภีร์อัล กุรอาน มรดกวัฒนธรรมเมืองนรา

7

EP 7 ตอน มหรสพพื้นบ้าน วัฒนธรรมโบราณซัมเปง

8

EP 8 ตอน เรือกอและ นาวาศิลป์เมืองนรา

9

EP 9 ตอน สีสันอ่าวมะนาว

10

EP 10 ตอน วิทยาศาสตร์สร้างคน เยาวชนชายแดนใต้

11

EP 11 ตอน ส่งต่อตำนาน ผ้าปาเต๊ะ

12

EP 12 ตอน สุคิริน สุวรรณภูมิแห่งปลายด้ามขวาน

13

EP 13 ตอน น้ำใส รักษ์ใต้

14

EP 14 ตอน ผู้นำหญิงเมืองนรา

15

EP 15 ตอน เส้นทางค้าขายชายแดนโก ลก

16

EP 16 ตอน ตากใบ ใต้สุดแดนสยาม

17

EP 17 ตอน มรดกขนมพื้นบ้าน

18

EP 18 ตอน ชาแห่งชีวิต

19

EP 19 ตอน Street Food เมืองนรา

20

EP 20 ตอน นราธิวาสวันนี้

ความคิดเห็น