วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

รายการ มรดกไทยปลายด้ามขวาน EP 2 ตอน หัตถกรรมทรงคุณค่า ผ้าทอตากใบ

 7 พ.ย. 2566 20:38 น.    เข้าชม 162

มรดกไทยปลายด้ามขวาน ปี 2566

Now Playing 2/15
1

รายการ “มรดกไทยปลายด้ามขวาน” EP 1 ตอน วิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮูแตทูวอ

2

รายการ มรดกไทยปลายด้ามขวาน EP 2 ตอน หัตถกรรมทรงคุณค่า ผ้าทอตากใบ

3

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน EP 3 ตอน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สร้างชีวิตใหม่ให้เกษตรกร

4

รายมรดกไทยปลายด้ามขวาน EP 4 ตอน ฟาร์มพอเพียงเคียงคู่รอตันบาตู

5

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 5 โคกปาฆาบือซา นราธิวาส

6

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 6 พหุวัฒนธรรม นำความสุข

7

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 7 ยลชีวิตชาวเล เก๋ไก๋สไตล์บ้านละเวง

8

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 8 ฟาร์มต้นแบบเคียงคู่ชุมชน @บ้านป่าตาเขียว

9

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 9 สวนสวรรค์เพื่อปวงประชา @สวนแม่ สวนลูก พากย์ภาษาไทย

10

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 10 สัมผัสเสน่ห์ชุมชนบ้านทรายขาว พากย์ภาษาไทย

11

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 11 ยลตำนานวัดหน้าถ้ำ เคล้าวัฒนธรรมชุมชน พากย์ภาษาไทย

12

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 12 โรงไฟฟ้าจากพระอัจฉริยภาพพระราชา พากย์ภาษาไทย

13

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 13 ท่องศูนย์การเรียนรู้ฯ มุ่งสู่บ้านภักดี พากย์ภาษาไทย

14

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 14 School of dreams @ยะลา พากย์ภาษาไทย

15

รายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน ตอนที่ 15 พระดาบส ผู้สร้างอนาคต พากย์ภาษาไทย

ความคิดเห็น