วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

11 มิ.ย. 2563

          พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / พร้อมด้วย พลตรี อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เ...

..อ่านต่อ
11 มิ.ย. 2563

          วันนี้ 10 มิถุนายน 2563 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านลานควาย ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมี พันเอก สุภัทร ชูตินันท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ผู้นำท้องที่ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ได้ดำเนินการช่วยเ...

..อ่านต่อ
10 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท​ พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมพบปะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม สนับสนุน พระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก​ มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค...

..อ่านต่อ
10 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่​ 9 มิถุนายน​ 2563​ เวลา​ 14.00 น. พลโท​ พรศักดิ์​ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่​ 4​ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงาน และสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกในทุกมิติ โดย...

..อ่านต่อ
8 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่บ้านบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมทั้งยังได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ทั้งนี้ เมื่อประชาชนได้รั...

..อ่านต่อ
8 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4215 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย ร่วมกับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน ลงแขกปักดำนา ในแปลงข้าว บ้านมะรวด ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ ในยุคโควิด - 19 ระบาด และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง ในชุมชนท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐ และประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกอง...

..อ่านต่อ
7 มิ.ย. 2563

          สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ม.7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวสุญาดา นุยากรณ์ อายุ 57 ปี พิการทางสติปัญญา, นางสาวปติฎฐา เรืองรุ่งโรจน์ อายุ 31 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวและสื่อความหมาย, นางชอุ่ม วรรณบุรี อายุ 60 ปี ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง, นายชัยรัตน์ โกสินชัยนันท์ อายุ 60 ปี ป่วยโรคไตเรื้อรัง ทั้งนี้ได้...

..อ่านต่อ
7 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ทำการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ให้กับเยาวชนในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างความใกล้ชิด ลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน โดยมีครูเขียว หรือ สิบโท ขจรเกียรติ พรหมจรรย์ มาเป็นครูฝึกประจำค่ายมวย “ศิษย์โกเมธ ท.พราน 47” ในฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4703 บ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอ...

..อ่านต่อ
5 มิ.ย. 2563

          เจ้าหน้าที่ทหารพราน จากกองร้อยทหารพรานที่ 4316 เร่งให้การช่วยเหลือเด็กจมน้ำสูญหายในคลองชลประทาน​ หมู่ที่ 4 บ้านต้นสะท้อน​ ตำบลคอลอตันหยง​ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี​ หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ประสานไปยังนักดำน้ำจากกู้ภัยปัตตานีเข้ามาช่วยเหลือในการค้นหาร่างเด็ก ที่จมน้ำสูญหาย           จากการลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือ ทราบว่า เด็ก 2 คน ลงมาเล่นน้ำ แล้วจมหายไปใต้ท...

..อ่านต่อ
4 มิ.ย. 2563

          ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลโท มโนช จันทร์คีรี ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้/หัวหน้าชุดตรวจเยี่ยมการประเมินความเข้มแข็งอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินความเข้มแข็ง อาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุดคุ้มครองตำบล อำเภอเจาะไอร้อง และ ชุดคุ้มครองตำบล อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โ...

..อ่านต่อ
หน้า 7 จาก 42 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 417 รายการ