วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

2 ธ.ค. 2564

วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.อ.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง ผอ.สง.ปรมน.ทบ.(๒) เดินทางมาตรวจเยี่ยมทางสายการบังคับบัญชา และการบริหารจัดการกำลังพลของหน่วย สง.ปรมน.ทบ. เพื่อรับทราบสถานภาพกำลังพล การช่วยราชการ พันธกิจ ปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือสนับสนุน โดยมี พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และกำลังพล ศปป.๕ ปรมน.ทบ. ร่วมให้การต้อนรับ...

..อ่านต่อ
2 ธ.ค. 2564

วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของ กอ.รมน. และมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.โดยมี พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี...

..อ่านต่อ
24 พ.ย. 2564

วันที่ ๒๔ - ๒๖ พ.ย ๖๔ พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป ๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม สร้างเครือข่ายแห่งการแบ่งปัน และคัดเลือกตำบลต้นแบบตามโครงการ "คำตอบ อยู่ที่ตำบล” พร้อมทั้งประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการอบรม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการแบ่งปัน ในพื้นที่ภาคใต้...

..อ่านต่อ
18 พ.ย. 2564

วันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๔ พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้ ร.อ.อรรถพร จันทรศรี ตำแหน่ง​ นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายธุรการและการเงิน สสน.ศปป.5 ซึ่งได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น วันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๔...

..อ่านต่อ
15 พ.ย. 2564

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง กรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย พล.อ.สมคิด ทับทิม ที่ปรึกษา ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ เข้าร่วมหารือ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง แนวทางการจัดตั้ง “ สถาบันความร่วมมือวิจัยความพอเพียง ”...

..อ่านต่อ
5 พ.ย. 2564

วันที่ ๕ พ.ย. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป ๕ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับพระ ราชทานยศสูงขึ้นจำนวน ๒ นาย คือ ร.ต.ชำนาญ นาสนม และ ร.ต.ฐิติพันธ์ บุญบุตร์...

..อ่านต่อ
4 พ.ย. 2564

วันที่ ๔ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.ชนาวุธ บุตรกินรี รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๑) เดินทางมารับทราบการปฏิบัติงานของ ศปป.๕.กอ.รมน. ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน.โดยมี พล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ให้การต้อนรับ...

..อ่านต่อ
29 ต.ค. 2564

วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๔ พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เสธ.ศปก.ทบ/เลขาธิการ กอ.รมน. ลงพื้นที่จชต. เพื่อมอบนโยบาย และติดตามการดำเนินงานของ กอ.รมน.และกองกำลังป้องกันชายแดน โดยมีพล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. ร่วมคณะเดินทาง...

..อ่านต่อ
29 ต.ค. 2564

พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์​ นโยบาย​ และข้อสั่ง​การของผู้บังคับบัญชา ในพื้นที่ จชต.ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ต.ค. ๖๔...

..อ่านต่อ
12 ต.ค. 2564

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. ในกองบัญชาการกองทัพบก พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

..อ่านต่อ
หน้า 19 จาก 34 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 338 รายการ