วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567

บทความ

27 มิ.ย. 2560

      เยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เติบโตมาในชุมชนบ้านเกิด ชุมชนโคกพะยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พวกเขามีโอกาสได้ไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้พบเห็นและเรียนรู้สังคมภายนอก เมื่อกลับมายังชุมชนของตนเองด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไป พวกเขามองเห็นทั้งคุณค่าที่ชุมชนของตนเองมีอยู่ ในอีกด้านหนึ่ง ยังมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด หรือปัญหาการศึกษา ซึ่งเด็กๆ รุ่นน้องในสังคมสมัยใหม่ขลุกอยู่กับโทรศัพท์มือถือ ไม่สนใจการเรียน ส่วนหนึ่ง ยังมีปัญหาที่เป็นมานาน และส่งผลต่...

..อ่านต่อ
หน้า 21 จาก 21 หน้า แสดง 1 จากทั้งหมด 201 รายการ