วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

22 ก.ย. 2563

วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.ที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน. ดังนี้...

..อ่านต่อ
21 ก.ย. 2563

วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลของ ศปป.๕ กอ.รมน.ที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ นาย คือ ๑. พ.ท. อนิวรรตน์ ทับทิมทอง, ร.ท. พรเลิศ ทองแย้ม, ร.ท. บุญลือ นักขะฤกษ์ และ ร.ท. จุมพล สรรพนา ในโอกาสนี้กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมแสดงความยินดี ณ ศปป.๕ กอ.รมน. ใน กองบัญชาการกองทัพบก...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 2563

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีเกษียณอายุราชการ กำลังพล กอ.รมน. ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่กำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ณ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. ในการนี้มีกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ นาย เข้ารับมอบของที่ระลึก คือ พ.ท. อนิวรรตน์ ทับทิมทอง, ร.ท. พรเลิศ ทองแย้ม, ร.ท. บุญลือ นักขะฤกษ์ และ ร.ท. จุมพล สรรพนา...

..อ่านต่อ
11 ก.ย. 2563

วันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณี​โชติ​ พร้อมคณะฯ พบปะหารือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา​ จชต. (ศปบ.จชต.)​ เรื่องความคืบหน้าการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. ทั้งในด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนาโดยเฉพาะ การส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ จชต. ศึกษาภาษาไทย และเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มมากขึ้น และปัญหาข้อขัดข้องที่จะขอให้ สล.คปต.ช่วยผลักดัน ณ ห้องประชุม ศปบ.จชต. อ.หนองจิก จว.ป.น....

..อ่านต่อ
10 ก.ย. 2563

วันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณี​โชติ​ ผอ.ศปป ๕ กอ.ร​มน. พร้อมคณะฯ รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ตชด. จำนวน ๓,๐๐๐ อัตรา จาก กกล.ตชด.จชต. และรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการศูนย์บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ ๗ เมืองหลักของ กกล.ตร.จชต. รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องที่จะขอให้ สล.คปต. ช่วยผลักดัน ณ ห้องประชุม กกล.ตร.จชต. ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ย.ล....

..อ่านต่อ
9 ก.ย. 2563

วันที่ ๙ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุประบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จว.ป.น. และปัญหาข้อขัดข้อง ณ ศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ กกล.ตร.จว.ป.น. ภายใน สภ.เมืองปัตตานี...

..อ่านต่อ
27 ส.ค. 2563

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ และบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ี ๓๔ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก...

..อ่านต่อ
20 ส.ค. 2563

วันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๒๕ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ กกล.ทอ.ฉก.๙ ณ ห้องประชุม กกล.ทอ.ฉก.๙ อ.หนองจิก จว.ป.น....

..อ่านต่อ
19 ส.ค. 2563

วันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ ห้องประชุม ศปนย.ฯ อ.ยะรัง จว.ป.น....

..อ่านต่อ
11 ส.ค. 2563

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ​พระ​นางเจ้าสิริกิติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน....

..อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 15 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 149 รายการ