วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

21 ต.ค. 2565

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ธารา ปัญญาจันทร์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./รอง ผอ.ศปนย.จชต. นำกำลังพลภายใน ศปนย.จชต. เข้ารับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการปฎิบัติงานของ ฉก.ยะลา รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนงานด้านการบริหารและพัฒนา จชต. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2565

พ.อ.ดำรัส ผ่องพลีศาล ผช.ผอ.ศปนย.จชต. เป็นผู้แทน ผอ.ศปนย.จชต. เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางเสริมสร้างสันติสุข จชต.ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ต.ค. ๖๕ ณ สโมสร กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ภายในค่ายสิรินธร กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการสรุป และแถลงผลการสัมมนาในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๕...

..อ่านต่อ
20 ต.ค. 2565

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 2565

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ. ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมกับฝ่ายพัฒนากิจการและคณะนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทำการทดสอบเครื่องตรวจหาชนิดสารวัตถุระเบิด จากบริษัทที่ขออนุญาตนำเสนอผลิตภัณฑ์...

..อ่านต่อ
12 ต.ค. 2565

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.โดยมี พล.อ. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ จเร กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี...

..อ่านต่อ
6 ต.ค. 2565

วันที่ ๖ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้แก่ พ.อ.ภูมิพศุตม์ เตี๊ยะเพชรดี รอง ผอ.กอง ศปป.๕ ปรมน.ทบ. โดยมีผู้บริหาร ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธี ณ สำนักงาน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
3 ต.ค. 2565

วันที่ ๓ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้เข้าร่วมในพิธี แสดงความยินดีและถวายสัตย์ปฏิญาณตน ของนายทหารชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วาระ ต.ค. ๖๕) ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ในกองบัญชาการกองทัพบก โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี...

..อ่านต่อ
30 ก.ย. 2565

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน ส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับ พล.ต.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ณ สำนักงาน ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก โดยมีกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธี...

..อ่านต่อ
27 ก.ย. 2565

วันที่ ๒๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๕ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสื่อบุคคล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา จชต. (สื่อ ๔ นคร กิจกรรมที่ ๒)...

..อ่านต่อ
26 ก.ย. 2565

วันที่ ๒๖ - ๒๙ ก.ย. ๖๕ ศปป.๕ กอ.รมน.ได้จัดกิจกรรม "คำตอบอยู่ที่ตำบล" กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ, นาทวี, เทพา, สะบ้าย้อย) และจังหวัดสตูล จำนวน ๑๒๐ คน...

..อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 24 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 233 รายการ