วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563

บทความ

22 ธ.ค. 2560

      โลกนี้มีวิชาความรู้มากมาย ไม่เพียงอยู่ในหนังสือหรือในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหมู่นักปราชญ์ราชบัณฑิต แต่ยังมีวิชาหมวดใหญ่ที่เกิดจากประสบการณ์ในวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นต่างๆ เช่นเดียวกับภาคใต้ของไทย ดินแดนคาบสมุทรด้ามขวาน ก็มีวิชาของพรานปลา ที่เรียกในภาษาถิ่นว่า “ดูหลำ”เป็นคำมาจากภาษายาวีเรียกว่า ดูสะแล หรือดูสะหลำ หรือดูหลำ มีอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชไปจนถึง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาสถิ่นที่มีดูหลำเก่งกาจเลื่องลือมาหลายทศวรรษได้แก่ ท้องถิ่น อำเภอจะนะ จังห...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2560

      “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” คือคำขวัญของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่บ่งบอกถึงความงดงามของอำเภอใต้สุดของประเทศไทย ดินแดนที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ และมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์อยู่อย่างมากมาย และความสวยงามทางพหุวัฒนธรรมที่หากได้สัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่มากขึ้น       ภูมิประเทศของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ในหุบเขา มีลักษณะเหมือนแอ่งกระทะ ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจ...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2560

      ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีพี่น้องชาวไทยพุทธอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กลายเป็นที่มาของสังคมพหุวัฒนธรรมที่รวมเอาศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทั้งสองศาสนามารวมไว้ในพื้นที่เดียวกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้        อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี มีสถานที่สวยงามและวิถีชีวิตของผู้...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2560

      “วายังกูเละ” เป็นคำเรียกที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เรียกการแสดงหนังตะลุงแบบมลายู หรือวายังกูลิ ซึ่งเป็นศิลปะเล่นเงาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนี้เท่านั้น หนังตะลุงวายังกูเละแตกต่างจากศิลปะการแสดงอื่นๆ ตรงที่เป็นละครชาวบ้านใช้บทพากย์และเจรจามากกว่าบทร้อง เล่าเรื่องโดยการใช้ตัวละครที่เป็นรูปหนัง แกะสลักจากหนังสัตว์เป็นรูปต่างๆ แล้วมาระบายสี โดยต้องเป็นรูปสมมติ ไม่ให้เป็นรูปเหมือนจริงเพื่อไม่ให้ขัดต่อหลักศาสนา ภาษาที่ใช้เป็นภาษามลายูเพื่อให้คนในพื...

..อ่านต่อ
21 ก.ย. 2560

      เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กองบัญชาการกองอาสาสมัครรักษาดินแดน ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากเปิดรับสมัคร ก็มีประชาชนคนวัยหนุ่มจำนวนมาก แห่เข้าสมัครกันเป็นเรือนพัน ยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 216 อัตรา เปิดรับสมัครได้เพียง 2 วัน ก็มีผู้สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกว่า 800 คน หรือในจังหวัดยะลา ก็มีประชาชนสมัคร เข้ารับการคัดเลือกนับพันคนเลยท...

..อ่านต่อ
20 ก.ย. 2560

      งานสถาปัตยกรรมหรือบ้านและอาคาร เป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์ทุกท้องถิ่น เป็นที่พักอาศัยหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งแต่ละพื้นที่มีรูปแบบที่ต่างกัน ตามภูมิศาสตร์และอิทธิพลทางวัฒนธรรม พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา รวมไปถึงงานศิลปะที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น อย่างงานสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะแบบมลายู สภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ เป็นสิ่งที่กำหนดรูปแบบของบ้าน ที่มีไม้เป็นวัตถุ...

..อ่านต่อ
18 ก.ย. 2560

      “ขณะนี้ยังมีบุคคลอีกจำนวนมาก ที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้ หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้วิชาชีพที่เค้าปรารถนา ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้”       ข้างต้นนี้ คือ กระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแก่พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ อดีตเลขาธ...

..อ่านต่อ
14 ก.ย. 2560

      หากเราไปถามคนไทย ไม่ว่าจะในภาคไหนว่า “เคยประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมไหม” แทบทุกคนที่ถูกถาม จะตอบว่า “เคย” พูดง่ายๆ ว่า “น้ำท่วม” กับ “คนไทย” เป็นของคู่กัน แต่อาจจะมีประสบการณ์มากน้อย แตกต่างกันไป ตามบริบทของเวลาและสถานที่...หากพูดถึงน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 ทุกๆ คน จะต้องร้อง อ๋อ!!! เพราะอุทกภัยปี 2554 น้ำท่วมกันเกือบทั้งประเทศ แต่หากอุทกภัยครั้งนั้น เกิดขึ้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่ภาคอีสาน หรือที่ภาคเหนือ คนภาคกลาง อาจจะจินตน...

..อ่านต่อ
3 ก.ย. 2560

      ในโลกยุคปัจจุบัน หากใครยังใช้คำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเชย เพราะว่าคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ”นั้น เป็นเรื่องของอดีตไปเสียแล้ว เนื่องจากว่า ตอนนี้โลกได้ก้าวเข้าไปสู่ยุค Digital Era หรือยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีขอบเขตกว้างขวาง ลึกซึ้ง ไปมากกว่าคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” เสียแล้ว หากพูดในเชิงนักเทคโนโลยี อาจกล่าวได้ว่า โลกเราของเราในขณะนี้ กำลังอยู่ในยุค “Digital Transformation” หรือยุคแห่งการเปลี...

..อ่านต่อ
1 ก.ย. 2560

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่รวมถึงอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หน่วยงานที่จะเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้รวดเร็วที่สุด ย่อมเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อย่างหน่วยอาสาสมัครกู้ภัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีอาสาสมัครจิตอาสาจำนวนหนึ่ง รวมกลุ่มกันทำงานอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลรามันกับหน่วยทหารในพื้นที่ ในการออกให้บริการและช่วยเหลือผู้คนในชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนทุกวันนี้ ผลงานขอ...

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 11 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 105 รายการ